Regulamin

§ 1. WSTĘP

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego Super-firmy.pl znajdującego się pod adresem internetowym http://www.super-firmy.pl i subdomenach domeny super-firmy.pl . Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

2. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji poprzez dodania swojej firmy do bazy zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zakazane jest publikowanie w serwisie materiałów niezgodnych z polskim prawem.

2. Gdy Użytkownik złamie postanowienia regulaminu, jego konto może zostać zablokowane lub usunięte.

3. Rejestrując się w serwisie użytkownik automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym serwisu Super-firmy.pl (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. Ustaw nr 133 poz. 883). Dane będą wykorzystywane do celów identyfikacji użytkownika oraz w celu przesyłania informacji o charakterze handlowym lub informacyjnym. Dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim.

4. Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania danych (spider) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do internetu (offline reader), które uzyskują dostęp do Witryny Internetowej w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwera Super-firmy.pl w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki.

5. Super-firmy.pl zezwala operatorom publicznie dostępnych wyszukiwarek na korzystanie z automatów służących do pobierania danych (spider) w celu kopiowania materiałów z witryny wyłącznie w celu tworzenia ogólnodostępnych, możliwych do przeszukiwania spisów materiałów, w tym kopii (cache). Super-firmy.pl zastrzega sobie prawo cofnięcia takiego zezwolenia w zakresie ogólnym lub w poszczególnych przypadkach.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach stałego rozwoju serwisu Super-firmy.pl może przerwać (na stałe lub tymczasowo) świadczenie Usług (lub dowolnych elementów w ramach Usług) na rzecz użytkownika lub ogółu użytkowników wedle wyłącznego uznania administratora serwisu, bez uprzedniego zawiadamiania Użytkownika. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym czasie. Użytkownik nie musi zawiadamiać administratora serwisu o zaprzestaniu korzystania z Usług.

7. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania z serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła Użytkownika.
 

§3. ZASADY PUBLIKOWANIA DANYCH FIRM

1. Serwis Super-firmy.pl nie weryfikuje wprowadzonych danych firm, ani osób je wprowadzających.

2. Użytkownik może umieścić w opisie firmy jeden link.

3. Publikując w serwisie dane firmy Użytkownik wyraża zgodę na kosmetyczne zmiany ich treści, mające na celu poprawę ich czytelności, a w szczególności:
- poprawę formatowania tekstu,
- poprawę błędów ortograficznych, gramatycznych i składniowych,

4. Zamieszczone w portalu oferty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, §1 Kodeksu Cywilnego.

5. Pozostała zawartość serwisu jest własnością serwisu Super-firmy.pl i nie może być w żaden sposób rozpowszechniana, w całości lub w części

6. Publikacja danych firmy jest darmowa. Każdy wpis dodawany jest na okres sześciu miesięcy, jeżeli w tym okresie nie będzie w żaden sposób odświeżany zostanie przeniesiony do Archiwum. Odświeżenie wpisu wymaga jedynie zalogowania się na swoje konto i kliknięcia odpowiedniego przycisku. Usługa ta podobnie jak publikacja wpisu również jest darmowa.

7. Właściciel wpisu przeniesionego do Archiwum nadal może go odświerzyć, po czym wpis wróci do kategorii, w których był wcześniej opublikowany.

8. Dane firm prezentowane w Archiwum nie mają żadnej wartości SEO. Zarówno link do strony firmowej jak i ewentualne linki w opisie maja dodany atrybut rel="nofollow".

 

§4. ZASADY PUBLIKOWANIA OFERTY

1. Każdy użytkownik może dodać maksymalnie 6 wpisów promujących swoją ofertę.

2. Każdy wpis to bezpośredni link na osobnej podstronie katalogu.

3. Linki mogą wskazywać na dowolną podstronę w domenie podanej jako strona firmowa w swojej wizytówce.

2. Do każdego wpisu należy uzupełnić również krótki opis oferty składający się z kilku zdań (minimum 2 zdania złożone).
 

§5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Serwis Super-firmy.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczoną ofertę Użytkowników, a w konsekwencji skorzystania z tej oferty.

2. Serwis Super-firmy.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania Super-firmy.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

3. Serwis Super-firmy.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

4. Serwis Super-firmy.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail

5. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

6. Użytkownikowi korzystającemu z serwisu Super-firmy.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych serwisu Super-firmy.pl.
 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel Serwisu może dokonywać zmian Regulaminu. W przypadku dokonania takich zmian udostępni nowy egzemplarz Regulaminu pod obecnie przeglądanym adresem oraz poinformuje mailowo o tym fakcie wszystkich użytkowników.

2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.